Willy Domaas om informationssäkerhet

Det är skrämmande, men sant: säkerhetsattacker sker kontinuerligt mot företag, och alla behöver skydd och möjlighet att hantera dessa attacker innan de orsakar en katastrof.

På Basefarm sätter vi säkerhet i fokus under kundens hela livscykel, och ser alltid till att de får en nivå av säkerhet utifrån deras unika krav och behov. För att förebygga att en attack lyckas så föreslår vi skydd som till exempel Brandväggar, Antivirus, Anti-(D)DoS-systemWeb Application Firewall samt Två-faktor autentisering. Vårt säkerhetsteam kan även utföra Vulnerability Assessments på er miljö för att säkerställa att den håller den säkerhetsstandard och patch-nivå som ni önskar. Metoder för att kunna detektera om en attack har lyckats komma igenom de förebyggande skydd en kund har är också viktiga, då det tyvärr inte finns något garanterat skydd, och vi använder oss då av metoder som övervakade Intrusion Detection System och övervakning av loggar och events via SIEM-lösningar. Dessa metoder ger oss möjlighet att snabbt se när ett lyckat intrång har skett, vilket ger större möjligheter att minimera skadan på ert företag. Skulle något ändå gå fel så erbjuder vi Backup och Disaster Recovery-lösningar som ser till att din data inte blir förlorad.

I händelse av en säkerhetsincident arbetar vårt egen BF-SIRT (Basefarm Security Incident Response Team) tillsammans med ert kundteam för att finna orsak, säkra bevis och lösa situationen så snabbt som möjligt.

Nästa steg inom säkerhetsskydd handlar om att förutse cyberattacker. Det handlar om at utveckla verktyg som kan upptäcka nya hot mycket snabbare, och automatiserade arbetsflöden som snabbt kan rätta till dem. Genom att möjliggöra skydd, upptäckt och åtgärd i realtid genom centraliserad hantering och adaptiv återkoppling, utvecklas säkerheten till något som systematiskt lärs in i en cykel som förbättras över tid.

Förebyggande procedurer blir mindre viktiga, och även detektionstekniker kommer att ersättas med prediktiva tekniker.

Maskininlärning blir en nyckelteknik i detta sammanhang för att företag ska kunna förutsäga när och var data hackarna kommer att attackera nästa gång.

Tveka inte att kontakta Willy Domaas (Produktchef Säkerhetsprodukter) på telefonnummer +47 400 00 404 om ni önskar veta mer.