Whitelane och PA Consulting: Basefarms kunder är riktigt nöjda

Inget annat företag med huvudkontor i Norden kan mäta sig med Basefarms resultat i Whitelane’s senaste rapport. Medan traditionell outsourcing är populärt, accelererar Basefarm inom tjänster med publika moln och utmanar globala konsultbolag på innovation.