Varför Basefarm?

  • Vi har 20 års erfarenhet av att arbeta strategiskt med data i kombination med förmågan att förnya sig.
  • Du får allt på ett ställe. Vi följer processen från dataanalys till utveckling av demonstrationsprojekt och till produktionsfasen.
  • Vi har omfattande kunskaper om datavetenskap och teknik och kan hjälpa företag att vidareutveckla sina sensorkoncept – till exempel för nya, kundfokuserade tjänster.