Vad är Microsoft Azure?

Azure är Microsofts egen molnlösning (publikt moln) och webbportal som gör det enkelt att visa vägen med innovation inom produkter och tjänster, både idag och i framtiden.