SNABBARE PRODUKTUTVECKLING GENOM OUTSOURCAD DRIFT I MOLNET