SKL moderniserar IT-driften med Basefarm som helhetsleverantör

Stockholm 22 oktober, 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått ett avtal med IT-driftleverantören Basefarm. Avtalet innebär att Basefarm tar ett helhetsansvar för SKLs IT-drift. I samband med avtalet byter SKL driftmodell från att själva hantera den via egna servrar till att utkontraktera den till Basefarms experter, vilket man även hoppas ska kunna fungera som ett föredöme för medlemmarna.

 


– Det nya arbetssättet, där vi överlåter en stor del av driften åt experter, ger oss själva bättre möjlighet att bli ett föredöme inom innovation och digitalisering, säger Lotta Nordström, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL.
Tidigare hade SKL egna servrar som hanterades on-premise. Över tid, och i takt med att nya IT-lösningar infördes, innebar det att IT-miljön blev allt mer komplex, inte minst ur ett drift-perspektiv. I samband med att det befintliga IT-avtalet upphörde, upphandlade SKL nya tjänster där ett av målen var att leverantören skulle kunna erbjuda spetskompetens inom drift och möta SKLs behov av en stabil, säker och utvecklingsbar IT-miljö.

– Vi ska stötta våra medlemmar utifrån de statliga beslut som finns inom digitalisering samtidigt som vi levererar IT och digitalisering till SKL som organisation. I och med samarbetet med Basefarm öppnar vi för synergieffekter där vi skapar utrymme för att testa på hemmaplan innan vi driver frågan på regional och kommunal nivå, säger Lotta Nordström.

I samband med avtalet slipper SKL lägga resurser på att operativt driva och proaktivt utveckla skruva på IT-miljön vilket gör att de kan lägga mer tid på att utvecklas, träffa verksamheterna, lyssna, förstå och vägleda dem i sitt arbete.


– Vi är jätteglada över chansen att få hjälpa SKL att bli ett föredöme inom digitalisering och IT. Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder briljera på IT-sidan för att de i sin tur ska kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse och tjänster mot sina kunder. I detta fall också erbjuda IT som del i digitaliseringsresan för sina slutkunder. Våra ambitioner ligger helt i linje med de hos SKL och det är kul att arbeta tillsammans med en verksamhet som är så målinriktad och som månar så mycket om innovationskraft som SKL gör, säger Sara Murby Forste, vd på Basefarm

 

Guide Upphandling för nästa generation sourcing