SIEM – Korrelationsanalys och reparation

Säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) är ett tillvägagångssätt för säkerhetshantering som syftar till att ge en helhetssyn över säkerheten i en organisations informationsteknik.