Säkerhet i vårt DNA

 • Säkerhetsmonitorering och logganalys

  Security Information and Event Management (SIEM)

 • Logghantering

  Exempelvis Splunk

 • Kryptering och signeringstjänster

  Hardware Security Module (HSM)

 • Fysisk datasäkerhet

  Hardware Security Module (HSM)

 • Disaster Recovery and Business Continuity

  Lagring och backup tjänster (Disaster Recovery- tjänst)

 • Säkra lagringstjänster

  Lokal lagring av affärskritisk data

 • Åtkomstkontroll för maskiner och personer

  VPN, Multi-factor Authentication (MFA) samt Hardware Security Module (HSM)

 • Tjänster för att säkra kreditkorts- och persondata

  Exempelvis PCI DSS 3.0 nivå 1

 • Applikationssäkerhet

  Antivirus, Brandväggar och
  Managed Web Application Firewall (WAF)

 • Övervakning av nätverkstrafik

  Intrusion Detection System (IDS)