Basefarm security operations center

Är din organisation förberedd på cyberattacker

Håller ni koll på alla hot och vilka möjligheter har ni att detektera och reagera strukturerat vid en säkerhetshändelse?

Det blir både dyrt och tidskrävande att hänga med i den tekniska utvecklingen och att förhålla sig till alla nya lagar för att kunna möta dagens och morgondagens hot. Basefarm erbjuder därför Security Operations Center (SOC*) som tjänst, där vår säkerhets- och övervakningscentral tar ett helhetsgrepp kring IT- och informationssäkerhet.