Basefarm SIRT

Säkerheten är en sak som genomsyrar hela det dagliga arbetet på Basefarm. Det betyder att vi tar med säkerhetsaspekten i allt vi gör, från hur vi bygger upp arkitekturer, till alla våra processer och procedurer.