SBAB ingår avtal med Basefarm

För första gången i SBAB:s historia har banken bytt leverantör för drift av sin webbplattform. Valet föll på Basefarm, som nu ansvarar för driften av SBAB:s onlinetjänster.

Antalet kunder med sparkonto hos SBAB har de senaste åren ökat explosionsartat. Tillgänglighet i kombination med prestanda är helt avgörande när kunderna genomför sina bankärenden på nätet.

Johan Sandberg, Chef för Infrastruktur & Drift på SBAB berättar om valet: ”Basefarm vågade utmana vår befintliga arkitektur. Vi har nu fått en mycket mer kostnadseffektiv och elastisk plattform där vi kan skala upp och ner efter behov. Exempelvis är kapacitetsbehovet större på lönedagen. Därför sökte vi en leverantör som har både kompetensen och förmågan att se och utmana dagens driftssituation, där allt högre krav ställs. Det fann vi hos Basefarm.”

Johan Sandberg fortsätter: ”De tre främsta anledningarna till att vi valde Basefarm är att de är alerta, de har hög kompetens inom drift och implementation av internetplattformar och jämfört med större driftbolag blir vi en mer prioriterad kund. Det märktes med en gång att Basefarm jobbar nära sin kund och har snabba beslutsvägar. I tillägg till ovan, kompetens inom säkerhet är en nyckelframgång inom bank & finans, där har vi mycket höga krav på våra leverantörer. Det nålsögat tog de sig igenom väldigt snabbt.”

Hastigheten i implementeringen var dessutom extremt hög, jag är mycket imponerad över att det gick så snabbt – och det under en tidsperiod med många röda dagar”, avslutar Johan Sandberg.

Sara Murby Forste, Basefarms marknadsdirektör och Sverigechef, berättar om det nya samarbetet och avtalet: ”SBAB är ett starkt varumärke och vi är förstås väldigt nöjda med att befästa vår position som en leverantör av drifttjänster inom bank och finans. Vår affärsverksamhet är inriktad på transaktionsplattformar , de miljöer som genererar kundens intäkter. Jag kan konstatera att ef terfrågan på drifttjänster för IT-miljöer med hög komplexitet och höga krav på säkerhet ökar stadigt .”


SBAB går all in i molnet – med webbplattformen hos Basefarm

– Vi tog god tid på oss och var noga med att få rätt leverantörer, säger Johan Sandberg som är chef på avdelningen för it-drift.
Läs mer på Computersweden om hur SBAB gjorde när de under år 2014 lade grunden genom att upphandla drifttjänster av leverantörer med molnlösningar.

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. www.sbab.se


Om Basefarm

Basefarm är den ledande driftleverantören av affärskritiska applikationer. Basefarm erbjuder avancerade tekniska lösningar, applikationsdriftmolntjänster och colocation från deras sex datacenter i Europa och säkerställer att affärskritiska tjänster alltid är tillgängliga. Basefarm startade sin verksamhet 2000 och med sina 380 medarbetare hanterar de driften av mer än
35 000 tjänster som når över 40 miljoner slutanvändare i 23 länder.

För mer information, kontakta:

Anna Pålsson, VP Marketing Basefarm, tel +46735 260 091, anna.palsson@basefarm.com