Rapport

Sammanfattning av Rapport X

Utmaningar i nationens intresse

Den 13 november 2019 släppte Radar ”Rapport X – -Utmaningar i nationens intresse”. Här listas tre områden som hotar Sveriges möjlighet att driva digitaliseringen och därmed även förmågan att upprätthålla svensk konkurrenskraft och välfärd.