Så kan tekniken hjälpa företag att återgå till fungerande verksamhet