Keynote presentation på Radar Summit 2019

Data är nyckeln till innovation

Sara Murby Forste, VD Basefarm

Sara Murby Forste, VD på Basefarm tar med er på en resa som visar hur ni som bolag kan övervinna utmaningarna för att bli ett innovativt och konkurrenskraftigt företag. Med rätt partner, verktyg och processer samt förståelse för att data är nyckeln till innovation, kan vi guida dig till att bli en marknadsledare. Ni kommer även få med er exempel från några av våra kunder som har gjort innovation till en väsentlig del av deras företagskultur.