Press

Vill du veta mer om oss?

Anna Jäger
VP Marketing
anna.palsson@basefarm.com
+46 735 26 0091

Prata med en expert