Managed Services

Vårt Service Management-apparat kan garantere kontinuiteten i miljøet ditt gjennom pre-definerte operativprosesser, rapporter, og oppfølging av våre erfarne Service Managere. De håndterer intern styring når for eksempel endringer må gjøres i driftsmiljøet..