Hyper-V

Storskala virtualisering for virksomhetskritiske IT-tjenester med
Microsoft Hyper-V