Multisourcingstrategi

Fem tydliga förväntningar bakom multisourcingstrategin

Basefarm diskuterar ofta bransch-trender och reflekterar hur dessa påverkar oss och våra kunder. Multisourcingtrenden kom nyligen upp till diskussion och hur den förändrar svenska företags arbetssätt och kravställning på oss som driftleverantörer. Diskussionen mynnade ut i nedanstående fem tydliga förväntningar från företag som antingen har en multisourcingstrategi eller som diskuterar att testa.

  1. Förväntningen att företaget ska ha en effektiv IT-avdelning, både ur utvecklings- och ett kompetensperspektiv. Vi ser det både hos företag som har ett stort eget driv att utveckla nya digitala tjänster, men även hos företag som tvingas fokusera sina resurser för att hänga med i konkurrensen om kunderna eller se över kostnader.
  2. Förväntningen att företaget ska ha en optimal IT-drift oavsett om det handlar om arbetsplats eller affärskritiska applikationer. För att lyckas med ambitionen att leverera bästa kundupplevelsen så måste alla delar i kedjan vara ”best-of-breed”. Det betyder att man vill handplocka varje leverantör där denne är bäst. Få tillgång till spetskompetens och att IT-driften är managerad utifrån respektive områdes behov.
  3. Förväntningen på ökad proaktivitet inom respektive outsourcat område. För att inte tappa i konkurrenskraft måste företag dra nytta av ny teknik. Företag efterfrågar mer proaktivitet och högre teknisk kompetens hos leverantörerna. Med en helhetsleverantör har ofta pris och stabil drift varit i fokus vid upphandlingen. Men med den strategin upplever många företag att det saknas proaktivitet inom hela eller delar av driften.
  4. Förväntningen på tätare samarbete och partnerskap. Allt fler företag ser sourcingleverantören som en förlängning av det egna företaget och vill verkligen dra nytta utav relationen med ett ”best-of-breed”-företag.  Det leder till ett annat arbetssätt där mer kommunikation och ökad transparens är en förutsättning mellan företagen, både under uppstart och vid drift. Vi upplever att man inte bara vill ha en leverantör, utan en partner.
    Kunder ställer krav på att få namngivna personer med kompetens, som dagligen har en dialog med kunden för att säkerställa prioriteringar. Att som driftspartner förväntas sitta ute hos företaget för att få djupare insyn i företagets verksamhet och prioriteringar blir vanligare. Det gör att driftspartnern med sin spetskompetens kan komma med rätt rekommendationer utifrån både erfarenhet, den senaste tekniska utvecklingen och företagets verksamhet.
  5. Förväntningar på support 24/7/365 för säkerhet och tillgänglighet. Allt fler applikationer blir verksamhetskritiska, antingen för den interna organisationen eller dess kunder. Krav ställs på både hög säkerhet och tillgänglighet 24/7/365. Det betyder att företaget måste säkerställa att det finns support för driften i samma utsträckning. Att ha egen 24/7/365 support för t ex affärskritiska applikationer är ofta kostnads- och resurskrävande men riskerar även att ta fokus från kärnverksamheten. Därför blir det vanligare för företag att outsourca delar av eller hela driftssupporten som en del i en multisourceupphandling.

Företagens fem förväntningar kräver andra arbetssätt
Basefarm fokuserar på affärskritisk applikationsdrift, jag vågar påstå att vi är världsbäst på affärskritisk applikationsdrift – ”best of breed”.

Med vår specialisering blir vi en naturlig del av ett företags multisourcingupplägg. Med vår gedigna kunskap om såväl teknik som säkerhet samt vårt nära samarbete med kund kan vi ifrågasätta och utmana lösningar. Det  ”tvingar” fram bättre digitaliseringsstrategier. Det har gett oss lång erfarenhet av de mjuka faktorerna som krävs för att lyckas t ex att skapa arbetssätt för kontinuerligt samarbete och kompetensdelning. Minst lika viktigt är ett naturligt samarbete med företagets andra driftsleverantörer. Att förstå hur en multisourcingstrategi ställer krav på företagets arkitektur, på koordinering och kunskap om hur applikationer samverkar.

Håller du med om vår spaning? Hur ser ditt företags förväntningar ut? Vad kräver du av din multisourcingpartner? Jag tar gärna en lunch och diskuterar vidare.

Pierre Sundgren
– Senior Sales Manager

pierre.sundgren@basefarm.com
+46 707933614