Monica Verma blir informationssäkerhetschef på Basefarm