Möjligheter med multicloud

Molnet blomstrar. Antalet organisationer som köper en eller flera molnlösningar växer snabbt. Samtidigt har antalet molntjänster, inklusive Infrastructure-as-a-Service (IaaS) och Software-as-a-Service (SaaS), också fördubblats på marknaden. Även om denna trend ökar molnets mervärde för många organisationer – det finns trots allt en molnlösning för alla behov – skapar det också nya utmaningar. Hur fortsätter du att effektivt hantera en ständigt ökande spridning av molnlösningar och applikationer i din organisation?