Managed Services

Basefarms tjänst för Service Management kan garantera kontinuiteten i din IT-miljö genom fördefinierade driftprocesser, rapporter och uppföljning av våra erfarna Service Managers. De tar hand om den interna drifthanteringen när du till exempel behöver ändra saker i miljön.