Kostnadsoptimering för publika molntjänster
– Paneldiskussion med Basefarms experter