KOSTNADSKONTROLL I EN TID AV MULTICLOUD OCH ”CLOUD NATIVE”

Multicloud bidrar till en liten, tydlig kostnadsbild och ”Cloud native”-teknik gör inte saker enklare. För att detta inte ska bromsa utveckling och framgång med hjälp av molntjänster är det viktigt att tänka om när det kommer till kostnadsanalyser, FinOps principer och kundorienterat värdeskapande.