Kundsupport 24/7/365

Som kund kan du vid incidenter kontakta oss när som helst:

+46 850 11 26 00
Customer Portal

Förfrågningar

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster?

Sara Murby Forste
Country Manager

sara.murbyforste@basefarm.com

Välkommen

Adress: Gårdsvägen 6, 169 70 Solna
Telefon:+46 850 11 26 00

Press

Sara Murby Forste
Country Manager / VD

sara.murbyforste@basefarm.com
+46 735 260 002

Karriär

Vill du bli en av oss?

Stuart Ruddock
Talent acquisition manager

stuart.ruddock@basefarm.com
+46 735 192 442

Socialt

Följ oss: