Kommunerna i riskzonen när DDoS-attackerna ökar i styrka

Under början av 2018 har storleken på DDoS-attacker i Norden ökat med över 700 procent. Enligt Fredrik Svantes, Head of Security Operations på Basefarm, kommer den här utvecklingen bara att fortsätta och han beskriver landets kommuner som särskild utsatta. – Det är bara en tidsfråga innan de här största attackerna ute världen kommer hit, berättar han.

Överbelastningsattacker mot webbplatser, även kallade DDoS-attacker, är ett välkänt problem som ständigt tycks öka i omfattning. Det senaste halvåret har vi dock sett en nästan chockartad ökning i attackernas storlek. I en intervju med analysföretaget Radar berättar Tomas Sundström, säkerhetsingenjör på Arbor Networks, att bandbredden som använts i nordiska DDoS-attacker ökat med 700 procent sedan 1 januari.

Enligt Fredrik Svantes, Head of Security Operations på Basefarm, hänger den enorma ökningen ihop med att privatpersoner och företag får tillgång till allt större bandbredd.

– Det finns en klar korrelation med att bandbredden ökar generellt för privatpersoner och företag och att det blir billigare att köpa bandbredd. I och med det så ökar även möjligheten att använda mycket mer bandbredd i de här attackerna eftersom de använder sig av privatpersoners och företags datorer som blivit infekterade med malware.

Trots att storleken på de nordiska attackera ökat markant ligger vi dock fortfarande långt efter de största attackerna som sker i exempelvis USA. Enligt Fredrik beror detta på att Norden saknar den typ av stora mål som attraherar de allra största attackerna. Samtidigt menar han att den snabba utvecklingen innebär att det bara är en tidsfråga innan Sverige och Norden drabbas av attacker som är i samma storleksordning som de största internationella attackerna i dag.