IDS – Övervaka, upptäcka och förebygga

Varje år ökar antalet allvarliga IT-attacker. Många av dessa hot stoppas, men brottslingarna anpassar sig snabbt till nya försvar och utvecklar sitt tillvägagångssätt. Det exakta antalet säkerhetsöverträdelser är okänt.