fbpx
  • Insurtech blir det nya fintech

Insurtech blir det nya fintech

Gemene man har knappt hunnit lära sig vad begreppet fintech innebär förrän nästa digitala ”buzzword” gör entré – nu intar insurtech försäkringsarenan. På samma sätt som fintech är en benämning som beskriver digitaliseringen av finansbranschen, beskriver insurtech dess motsvarighet för försäkringsbranschen. Nu tror många att insurtech blir nästa digitala innovationstrend…

MEDVETNA KUNDER OCH SNABBFOTADE UTMANARE

Om insuretech får samma effekt på försäkringsmarknaden som fintech haft för finansmarknaden, kommer det att innebära guldläge för försäkringskunderna. Marknaden blir alltmer konkurrensutsatt, inte minst eftersom kunderna själva blir betydligt mer medvetna om sina valmöjligheter och gör egna prisjämförelser i större utsträckning än förr. De nya aktörerna utmanar de etablerade försäkringsbolagen genom att snabbare anpassa sig till det digitala klimatet, med ett mer agilt förhållningssätt till användandet av ny teknik.

UTVECKLING PÅ MÅNGA NIVÅER

Så vad är det då för digitalisering av försäkringsbranschen som sker? Svaret är att det inte bara är en, utan en mängd olika typer av teknisk innovation som parallellt med varandra appliceras på olika arbetssätt, med avsikt att förbättra affären. Alltfler försäkringsgivare väljer exempelvis att använda ny teknik för att nå ut till kundsegment som traditionellt förbisetts av branschen. Andra lägger mer fokus på analys av data, för att på detta sätt skapa bättre beslutsunderlag. Även Internet of Things (IoT), det vill säga möjligheten att insamla data genom att koppla upp vardagsföremål mot Internet, skapar förutsättningar för nya försäkringslösningar.

“INSURTECH ÖKAR KRAVEN PÅ MERVÄRDE I FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN”

TRÖGRÖRLIGHET KONTRA AVSAKNAD AV KAPITAL

Utmaningarna för etablerade försäkringsbolag kontra utmaningarna för start-up-företagen är vitt skilda. För de förstnämnda tycks det i huvudsak handla om att man fastnat i gamla hjulspår och inte anpassat sig till de ökande behoven av nättillgänglighet, transparens och kundnytta. Mervärden som framförallt yngre konsumenter numera förväntar sig. Man ligger efter – helt enkelt.

Start-up-företagen som faktiskt kan erbjuda dessa mervärden, blir å sin sida sällan fullskaliga, riskbärande försäkringsgivare. Det beror i hög grad på att de sällan kan leva upp till de krav gällande kapital och compliance som råder för den här typen av verksamheter. Därför blir ofta partnerskap mellan etablerade försäkringsbolag och start-ups en förutsättning för de nystartade insurtech-bolagens fortlevnad och en viktig del i de existerande bolagens möjlighet att bibehålla konkurrenskraft.

HEALTHTECH I USA OCH “DRIVE SAFE” I SVERIGE

I USA har framförallt sjukförsäkringar och digitala lösningar inom detta område fått stor spridning och uppmärksamhet. Applikationer för att ”mäta hälsa” blir exempelvis alltmer populära och här är gränsdragningen mellan insurtech och det som kallas “healthtech” är något grumlig – många insuretech-bolag har påbörjat samarbeten jämsides nytänkande hälso- och sjukvårdsverksamheter. Detta i hög grad för att sänka kostnader, risksäkra och förbättra kundservice.

I Sverige är insurtech fortfarande tämligen okänt som begrepp, men för att nämna ett exempel har uppstickande aktörer för smartare bilförsäkringar på sistone börjat göra sig gällande. Där handlar tekniken om att man helt enkelt på olika sätt mäter hur, och i vilken utsträckning, bilföraren kör sitt fordon, vilket i sin tur avgör vilken premie man betalar. Enkelt uttryckt kan man förklara det på så sätt att om du kör sällan och försiktigt får du låg premie, medan du som kör mycket och kanske lite mer vårdslöst, får betala mer för din försäkring.

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR FRAMGÅNG

Oavsett vilken riktning insurtech-trenden tar framöver, kommer en sak att förbli avgörande för att man som försäkringsbolag ska kunna hålla jämna steg med såväl utveckling som uppstickande konkurrenter; förmågan att hantera stora mängder data och samtidigt bibehålla stabil och säker drift. Utan att kunna leverera utifrån denna grundläggande förutsättning är det ingen idé att ens planera för innovativa och kundanpassade lösningar. Mervärdet byggs som allt annat – från grunden och uppåt.

Download our Cloud Guide

What should you focus on in order to take the next step in your company’s cloud journey?
With help from over 200 IT professionals and a Cloud Maturity Ladder, this report will help you to focus, prioritize and it will guide you to the next level.

Kundsupport 24/7/365

Som kund kan du vid incidenter kontakta oss när som helst:

+46 850 11 26 00
Customer Portal

Förfrågningar

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster? Kontakta oss på: contact@basefarm.com 

Välkommen

Adress: Gårdsvägen 6, 169 70 Solna

E-post: contact@basefarm.com
Telefon: +46 850 11 26 00

Press

Sara Murby Forste
Country Manager / VD

sara.murbyforste@basefarm.com
+46 735 260 002

Karriär

Vill du bli en av oss?

Nathalie Rodriguez Snell

nathalie.rodriguez@basefarm.com
+46 735260078

Socialt

Följ oss: