Ingår innovation i vardagen i ert arbetssätt 2018?

Små steg ger innovation

För ett par dagar sen var jag på ett möte där vi pratade om innovation och vi kom in på vikten av att bedriva vardagsinnovation. Att varje dag ha fokus på att göra något lite bättre, detalj för detalj, dag för dag. Det ger en kontinuerlig förändringsprocess och nyfikenhet som är kärnan i vardagsinnovation. Det ökar även takten på innovationstempot.

Jag reflekterade direkt att det är så Basefarms kundteam arbetar tillsammans med våra kunder. Att genom ett nära dagligt samarbete mellan kundteam och teamet hos kunden har vi hela tiden en öppen dialog om nya lösningar, nya behov och hur vi tillsammans kan förbättra olika processer. Det ger helt klart att dessa små steg av innovation i vardagen skapar en kontinuerlig förbättring och nya idéer.


En mognadstrappa ger en helhetsbild

Vår undersökning under 2017 som mynnade ut i The Next Step Cloud Report är även det ett bra exempel på vardagsinnovation. Det har varit mycket spännande att se nya insikter och mönster har växt fram. Men det är minst lika intressant att se hur mycket som stämmer överens med vår egen erfarenhet av våra kunders resa.  Och den mycket positiva responsen på rapporten visar att våra insikter även har fyllt ett kunskapsbehov kring de olika stegen som ett företag går igenom under sin digitaliserings- och cloudresa.


Ger mer relevanta frågor

Personligen har mognadstrappan i The Next Step Cloud Report gett mig en uppdaterad helhetsbild och på ett bra sätt tydliggjort vilka frågeställningar som är mer kritiska och relevanta för oss att ställa till företag beroende på hur långt man har kommit i sin digitala transformation och cloudresa. Men mognadstrappans fem steg ger mig även en måttstock på hur vårt samarbete med våra kunder har utvecklats – att vi t.ex. har initierat samarbete på Level 2 – On the runway och idag är de på väg över till Level 4 – In the Cloud. Det är en fantastisk förmån att få vara med om dessa resor tillsammans med våra kunder.


Hur långt har ditt företag kommit i er cloudresa?

Vilket av följande påstående passar bäst in på ditt företag?

  • ”Our company has no cloud computing plans today” – ON THE GROUND
  • ”Our company will begin or has just begun our cloud adoption journey. Customer demands and/or competition force us to take the step into the cloud” – ON THE RUNWAY
  • ”Our company has a cloud roadmap and is moving forward. We have started moving some application to the cloud as initial projects” – READY FOR TAKE OFF
  • ”Our company has a cloud roadmap and we keep evolving. We have managed many challenges shifting legacy and/or on premise operations to the cloud. As a result we have gained shorter time to market” – IN THE CLOUD
  • ”Our company embrace the cloud fully. It is not only place but also foundation for a new way agile way of working with development within the company. We are ahead of our competitors” – IN THE ORBIT

Vill du veta mer,

Kontakta oss:

Pierre Sundgren
– Senior Sales Manager

pierre.sundgren@basefarm.com
+46 707933614