In, ut eller kvar på ledningsgruppens agenda 2017

Tittar du på en ledningsgrupps agenda avslöjar den tydligt de utmaningar som allt fler svenska företag står inför. Vi på Basefarm har under 2016 sett att företagens ledningsgrupper arbetat intensivt med digital transformation, som har ökat behovet av en stabil drift med hög grad av flexibilitet och säkerhet. Blickar vi framåt ser vi ett behov av förändrade arbetssätt. I årets sista spaning sammanfattar jag vad vi tror finns på ledningsgruppens agenda hos Sveriges företag 2017.

UT: Driftproblemen lämnar agenda

Antagningspeakarna för UHR och Black Friday hos Nelly rullar obemärkt förbi, tack vare dynamiska driftlösningar. Ett annat företag sa nyligen ”Vi pratar inte längre om IT-drift eller driftproblem i ledningsgruppen. När allt fungerar så kommer frågan inte upp på bordet längre. Det är en klar skillnad sen vi började att samarbeta med Basefarm.”

För oss på Basefarm är detta ett mycket bra betyg och ett bevis på att vi lyckats möta företagens ökade behov av flexibilitet och säkerhet. Det tar vi med oss in i 2017, och fortsätter utveckla våra samarbeten med Microsoft Azure, Amazon och Detectify, för effektivare drift och ökad säkerhet för affärskritiska applikationer.


IN: Parallella arbetssätt och kompetensoptimering

Arbetssätt och kompetens är områden som allt fler företag har eller borde ha på agendan. Den digitala transformationen skapar ett behov av att hitta nya arbetssätt och samarbetsformer. Bimodal IT, sprinter eller maratonlöpare, dev-ops är alla uttryck för de två grenarna som IT-avdelning måste hantera samtidigt och parallellt.

Kompetensoptimering blir än viktigare 2017. Frågor som ”Hur säkrar vi kompetens för innovation och utveckling samtidigt som vi behöver det löpande arbetet och driften?” blir allt vanligare. Kraven på ökad innovationstakt och snabbare ”time-to-market” påverkar IT-avdelningens arbetssätt och vilka de bjuder in i sitt ecosystem.


KVAR: Informationssäkerhet och compliance

DDoS-attackerna satte sina tydliga spår 2016 och har ökat medvetenheten om hur sårbart samhället är.

Under 2017 kommer katt och råtta-leken att fortsätta. När allt fler enheter blir uppkopplade och molnbaserade tjänster ökar i användning, gäller det att arbeta proaktivt och att minimera skadan och riskerna man löper av att bli drabbad. Det gäller att vi tillsammans på alla nivåer både bekämpar och förebygger. Vi på Basefarm har under 2016 träffat både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringen för att bidra med vår kompetens till ett säkrare digitalt Sverige.


2017 fokuserar vi på samverkan och proaktivitet

Nästa år fortsätter vi att vara bäst i Sverige på drift av affärskritiska applikationer. Vi får mer och mer feedback från marknaden att man värdesätter vår proaktivitet och förmåga att samarbeta, både med våra kunder men även med andra leverantörer i kundernas eco-system. Det var något som var viktigt i Nacka Kommuns upphandling och något som vi tror blir modellen för allt fler företag och verksamheter. Vi tror starkt att det är vår förmåga att samarbeta och vara proaktiva som kommer att vara framgångsfaktorer under 2017, och det kommer därför att hamna högt på vår agenda.

Vad kommer ditt företag att ha på sin agenda under 2017? Stämmer vår spaning?
Jag tar gärna en lunch och diskuterar vidare.

Pierre Sundgren
– Senior Sales Manager

pierre.sundgren@basefarm.com
+46 707933614