Hyper-V

Storskalig virtualisering för uppdragskritiska IT-tjänster med
Microsoft Hyper-V.