Hybrid molnlösning med Azure Stack

Fördelarna med molntjänster har länge varit utom räckhåll för organisationer och företag med krav på att spara data och applikationer lokalt. Men nu har vi på Basefarm möjligheten att erbjuda våra kunder en hybrid molnlösning med Azure Stack, som blivit möjligt då vi är med i Microsoft Early adopter-program.

”Vissa företag har inte haft möjligheten att använda publika molntjänster på grund av efterlevnaden av krav”, säger Svein Johansen, Basefarms Produktchef. ”Företagen behöver spara data och applikationer i ett specifikt land med hänsyn till de regulatoriska kraven. Nu har vi lösningen med Azure Stack.”

Microsofts Azure Stack består av molntjänsten Azure, som driftas lokalt på plats i Basefarms datacenter. Med Microsofts molntjänstplattform Azure kan företag skapa, bygga, driftsätta och drifta applikationer, medan Azure Stack ger samma möjligheter lokalt i datacentret.

Fördelar med Azure Stack och hybrida molntjänster hos Basefarm

Vi på Basefarm är experter på hybrida affärsmodeller. Integrationen mellan publika Azure molntjänsten och det lokala datacentret kan vara svårt, men med Basefarms nya Azure Stack tjänst kan allt samlas under ett tak.

”Tekniskt sett är det utmanande att kombinera olika datakällor som inte befinner sig på samma nätverk”, förklarar Johansen. ”Men om en kund både har kundunik lösning samt Azure Stack i Basefarms datacenter, då är det mycket enklare att integrera. Att samla allting i våra datacenter kan även reducera svarstider.”

Det finns även kostnadsfördelar. Om ett företag har applikationer både publikt och som driftas lokalt kostar det pengar att förflytta data emellan. Men när applikationsdatat befinner sig i lokalt i Basefarms datacenter, kan kostnaden för dataförflyttningen utebli. Utöver detta, kan backup kostnaden bli mindre.

Azure Ecosystem ger möjlighet till enhetlig applikationsutveckling, där en applikation utvecklas en gång och implementeras i Azure eller Azure Stack. En homogen applikationsutvecklingsmodell parat med samma applikationsutskicksprocess ger stora effektivitetsfördelar.

”Att vara nära våra kunder är väldigt viktigt för oss, för att bygga starka kundrelationer”, fortsätter Johansen.”Vi erbjuder avancerad support 24/7/365, på svenska. Många av de publika molntjänstleverantörerna erbjuder inte sådan service.”

Basefarm har mångårig erfarenhet av molntjänster, integration och att tillhandahålla komplexa affärskritiska lösningar. Azure Stack har inte lanserats ännu av Microsoft, men Basefarm är medlem i ”the Early Adopter Program” och kan hjälpa kunder att planera och förbereda sig.

”Vi kan hjälpa kunder idag med att analysera behoven”, säger Johansen. ”Det är nu dags att diskutera specifika farhågor kring databehandling lokalt eller i molnet. Vi kan köra pilotprojekt och testa lösningar nu, innan Azure Stack blir officiellt tillgänglig.”