Hur hög är din innovationstakt?

Fast fish eat slow fish, are you a slow fish?
På det senaste World Economic-forumet i Davos talade man mycket om industrins digitala transformation. Något som fick bl. a. Jakob Wallenberg att uttala sig oroande i Dagens Industri om att svenska industrin riskerar att hamna på efterkälken – att missa omställningen.

I den moderna tekniken är det inte längre fiskens storlek som avgör, det är dess hastighet. Det tog Uber mindre än 4 år att bli störst. The Yellow Cab är omkörd, dess förare rapporterar om 30-40 % färre körningar. Fast fish 1 – Slow fish 0

NYC: 14,088 registered Uber cars compared with 13,587 yellow cabs

Airbnb grundades i slutet av 2008 av Brian, Joe och Nathan. På blott 7 år nådde de 60 miljoner kunder och en värdering i paritet med Hilton-kedjan (grundat 1919) – utan att äga en fastighet. Fast fish 2 – Slow fish 0

Hilton: We’re not scared of Airbnb 

Skype blev 2010 största internationella operatör med 54 miljarder minuter internationell samtalstrafik. Deras expansion ligger stadigt runt 50-60 %, när marknaden för internationell samtalstrafik bara växer med 8-10 %. Skype äger inte ens någon infrastruktur. Fast fish 3 – Slow fish 0

China Mobile Chairman: Skype is a Bigger Threats Than Rival Carriers

Listan med snabba fiskar som äter långsamma kan göras lång: Den högst värderade butiken har inga inventarier (Alibaba), största programvaruleverantören skriver inte programmen (Apple & Google)

Det som kännetecknar snabba fiskar är att de har hög innovationstakt. Det som kännetecknar stora fiskar är att de inte har det. När HPEs vd Meg Whitman nyligen sa att ”The future belongs to the fast” tänkte jag på en av mina kunders IT-mål att ”dräpa draken”. Att göra sig kvitt beroendet av gammal teknik till förmån för att kunna öka farten.

Snabba fiskarna är agila och har en attityd av ”Fail Fast, Fail Often”. Man säger att Thomas Edison misslyckades 10.000 gånger. Det stämmer inte, han hade bara en lång QA-process innan han fick en produktionsklar produkt.

Tyvärr är ofta drift upphandlade med endast affärskrav. Men driftsavtal måste kanske först och främst hjälpa dig bli en snabb fisk.

ITIL vs. DevOps vs. Agil vs. Cloud vs. Automation vs. Kaos vs. SLA vs …

 

Vill du veta mer?
Per Strömqvist är Presale på Basefarm, läs mer om honom här.

Har du några frågor kring IT i affärsutveckling? kontakta Per här!