Hardware Security Module (HSM)

Basefarms Harware Security Moudle (HSM) garanterar den högsta nivån av fysisk säkerhet och finns nu tillgänglig som tillägg till dina mest affärskritiska applikationer. Vi ser till att du får den optimala lösningen för att kunna skydda dina mest värdefulla tillgångar.