GOD GOVERNANCE FÖR FRAMGÅNG VID DIGITAL OMVANDLING