Full support från innovation till produktion

Resan till molnet kan vara ett utmanande projekt. Därför stöder vi på Basefarm ditt företag under hela processen. Våra arkitekter ger:

  • Strategisk rådgivning för digital transformation
  • Modern arkitektur inrättande och genomförande
  • Drift av affärskritiska system
  • Bimodal Managed Services