Vi ger dig en flexibel driftsmodell och låter dig fokusera på dina dagliga affärer istället för drift

Vi hjälper dig med strategisk transformation som på ett säkert och kostnadseffektivt sätt utnyttjar molnet, så att du kan fokusera på dina affärsmål.

Oavsett om molnet är nytt för dig eller om du har påbörjat din molnresa har vi en modell som möjliggör en gradvis och säker flytt till molnet.

För många organisationer innebär det att deras eget utvecklingsteam kommer att äga hela värdekedjan av tjänster, från innovation till utveckling, medan vi har operativ expertis och kan stötta er från innovationsfasen tills dess att applikationen är lanserad.

Med Basefarm som din partner kan du:

  • Öka innovation och utveckling när dina resurser frigörs för att arbeta med nya idéer och projekt
  • Förenkla kompetensutveckling internt: Basefarm-experter kommer att vidarebefordra verksamheten kunskap och expertis till ditt IT-team
  • Snabba upp produktionen och skapa en mer effektiv produktionsprocess