Web service

Webbtjänster betecknar webbaserade datorprogram som kommunicerar och samarbetar dynamiskt med andra webbtjänster på samma vis som en människa kan surfa till olika webbsidor. World Wide Web Consortium definierar en webbtjänst på följande vis: En webbtjänst är ett datorprogram som identifieras med en URI och vars gränssnitt och bindningar kan definieras, beskrivas och upptäckas som XML-föremål.