Strategi

Denna artikel handlar om strategi inom krigsväsen och säkerhetspolitik. Se även strategi (spelteori) och strategi (olika betydelser). Strategi (grek. strategi’a, jfr Strateg), krigsv. , betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst. Strategi syftade förr på de planer som hela krigsmakten följer under ett krig, det som i dag kallas operationer.