Linux

Linux eller GNU/Linux, är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara. Det består i allmänhet av central programvara från GNU-projektet, kärnan Linux samt annan programvara. Det är ett av de mer framstående exemplen på vad utveckling med fri programvara och öppen källkod kan åstadkomma.