Ledningssystem

Ett ledningssystem har uppgiften att sammanställa information från olika källor för att ge en beslutsfattare en övergripande och korrekt bild av situationen. Med hjälp av informationen från ett ledningssystem fattas beslut om hur man vill påverka den situation som presenteras. I militära sammanhang kan ett beslut vara att beordra vapeninsats, men i ett civilt sammanhang istället att sända räddningspersonal. Traditionellt är ledningssystem militära, men de kan även vara civila.