Data (representation)

Data kallas den tekniska representationen av information som lagras i filer på en dator. I filerna ligger informationen som en lång sekvens av bitar, vanligen organiserad i grupper (en. pattern) om åtta bitar. Det går vanligen inte att utläsa från bara bitsekvenserna vilken information som är lagrad i en fil. Denna måste åter uttolkas i sin kontext, vanligen samma kontext som genererat dem. Data i en textfil måste tolkas som text för att informationen som lagrats åter ska framkomma.