Cyberrymden

Cyberrymden är ett svenskt ord för cyberspace, en engelsk term som myntades av William Gibson och som kommit att likställas med Internet. Cyberrymden används i två betydelser: 1) En elektronisk rymd för informationsöverföring, dvs den plats där informationen befinner sig efter att den lämnat avsändaren men innan den nått mottagaren.