Chief Information Officer

Chief Information Officer förkortat CIO är en engelskspråkig titel motsvarande en person på direktörsnivå som svarar för ett företags interna informationssystem. Ofta har en CIO även ansvar för företagets kommunikationssystem (såsom tele- och datakommunikationssystem). Vid jämförelse med en CTO – som svarar för teknisk utveckling – är en CIO ansvarig för själva driften och användandet av datasystemen. I en del företag kan dessa två roller emellertid slås samman.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *