Bolag

Denna artikel handlar om den allmänna betydelsen. Se också Bolag (olika betydelser). Inom juridiken är ett bolag ett samarbete som regleras av avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer för ett gemensamt ändamål. Det är inte nödvändigt att driva ett bolag i någon särskild juridisk form utan i form av ett enkelt bolag. Ett exempel på detta är ett tipsbolag på arbetsplatsen. I dagligt tal är bolag det samma som företag.