DIFFIA EFFEKTIVISERAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MED NY MOLNAPPLIKATION

Diffias applikation Nimble säkerställer bättre interaktion mellan vårdpersonal och patienter på sjukhus eller hemma. Ett viktigt vägval kan säkerställa företagets förutsättningar för att nå framgång – eller att det blir tvärstopp innan resan ens har hunnit börja.