Vad lockar framförallt företagen i molnet?

Inget lockar mer i molnet än hög flexibilitet. För så många som fyra av tio företag är detta den främsta drivkraften för molnanvändning. Tre av tio uppger kostnadsbesparingar. Säkerhet är det största bekymret, men något annat är den stoppande faktorn.

För fjärde gången sedan 2017 har Basefarm undersökt molnresor och molnmognad för norska och svenska företag. Kantar har genomfört undersökningen ”The Cloud Report 2021” med 442 norska och svenska respondenter på toppnivå inom IT och management.

Rapporten beskriver vad företag lägger vikt på i olika faser av molnresan. Erfarenheterna från mogna molnanvändare kan vara mycket värdefulla för företag som inte har startat eller är i ett tidigt skede av resan.