Data i sig saknar intelligens – Men att använda data är smart

Den ökade förekomsten av Big Data öppnar nya möjligheter. Genom att investera i framtiden och utforska olika användningsområden tillsammans med kunder i olika branscher kan Basefarm skapa marknadsledare.

Användningsområden för Big Data-projekt finns överallt. Ta till exempel förutsägelseanalys för underhåll inom offshoreindustrin (för till exempel vindturbinunderhåll) och möjligheterna med att visa kunder i turismbranschen 360-gradersvyer. Men för att kunna blomstra i den här miljön, som står i snabb utveckling, blir det allt viktigare att vara snabb och flexibel. Många av Basefarms kunder står inför utmaningen att blanda och matcha snabba arbetssätt (som DevOps-miljöer) med traditionella processer och infrastrukturer, vilket resulterar i en leveransmodell och verksamhet av hybridtyp.

”Med tanke på detta behöver områden som säkerhet, IoT och Big Data extra fokus”, säger Stefan Månsby, Senior Director of Product Management & Big Data på Basefarm. ”Via vår säkerhetsavdelning levererar vi säkerhetstjänster dygnet runt, alla dagar i veckan. Och nu hjälper vi också många av våra kunder att förstå att de i väldigt många fall har ett gyllene tillfälle att tillämpa sin domänexpertis på sina befintliga tillgångar av outforskade data”.

DATA ÄR DEN NYA OLJAN

Även företagen själva blir allt mer datadrivna. De blir i allt större utsträckning ”hybrider” ur teknisk synvinkel och blandar och matchar traditionella och moderna IT-infrastrukturer. Genom att göra all sin data tillgängliga i en enda stor pool kan företag använda sig av en ny typ av beslutsfattande där man i högre grad förlitar sig på datavetenskap. Detta kan öppna upp för nya möjligheter till icke-linjär tillväxt och till att företagen överskrider de traditionella gränser som kan finnas mellan olika branscher. Ett välkänt exempel är Tesla som i sitt arbete med att påskynda omvärldens övergång till hållbar energi bygger solpaneler, batterier och elbilar.

De flesta företag bleknar vid en jämförelse med Tesla. Men det betyder inte att de inte ska satsa på stordata. De vanligaste användningsområdena för stordata är tillverkning, service och underhåll. Det finns till exempel potentiella fördelarna med prediktivt underhåll. Genom att samla in och analysera data från maskindelar blir det möjligt att förutsäga var driftstopp kan komma att uppstå och planera för förebyggande underhåll. En av Basefarms kunder utför underhåll på vindkraftparker i Östersjön. De har bara ett fåtal fartyg som kan lyfta in kullager i vindturbiner, men tack vare att de använder sig av AI för beräkna optimala rutter för fartygen, sparar de miljontals euro varje år.

NI HAR DATA
– NU ÄR DET DAGS ATT ANVÄNDA DET

Det finns många användningsområden för Big Data. Månsby: ”Vi på Basefarm organiserar workshops med våra kunder som genererar hundratals idéer och scenarier.”

Nästa steg är oftast att utforma ett Proof of Concept (PoC) för att presentera för bolagets styrelse.

”I princip kan vi gå från whiteboard till en fungerande första PoC på 8 till 12 veckor”, säger Månsby.

”Storleken på företaget spelar ingen roll. Det gör ingen skillnad om ni är BMW eller ett mindre företag. Om mycket av beslutsfattandet i företaget sker i den översta ledningen, och datavetenskap verkar vara lite väl mycket ”Star Trek” för dem, brukar vi ibland ge dem åtkomst till en liten delmängd data som de kan få titta närmare på i en bärbar dator. Så de får en känsla för möjligheterna och börjar förstå att den här tekniken inte handlar om svart magi och inte heller är en experimentell labbprodukt. Den finns i verkligheten, den finns redan nu och den kan hjälpa er att nå stora mål vad gäller ökad effektivitet och hållbarhet och hitta nya intäktskällor.”