Tryggt val när MTR väljer Basefarm som driftleverantör

IT-driftleverantören Basefarm och tågbolaget MTR Nordic AB som bland annat driftar tågtrafiken i Stockholm har ingått ett samarbete som innebär att MTR kommer lägga över all sin IT-drift på Basefarm.

MTR Nordics AB driftar Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltåg, samt kör snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ett stort ansvar för att tågen alltid är tillgängliga och går enligt tidtabell. Med ett ökat tågresande har verksamheten växt och kraven på en fungerande och felfri drift ökat.