KUNDCASE

MUSIK I MOLNET GER NYA MÖJLIGHETER FÖR TECHBOLAGET

Det digitala musikbolaget X5 Music ville skapa en ny miljö för sina digitala musiktjänster. Med fler tjänster i molnet har de både fått mer tid över för utveckling och mindre behov av  support.

”Basefarm hade ett bra erbjudande och vi fick förtroende för dem direkt”

– Klas Broman, CTO, X5 Music

Himmelskt utvecklingstempo med Azure

Med Basefarm som hybridmolnpartner lanserar Q-Free Parkering nya lösningar med Microsoft Azure som plattform. Azure-tjänsterna gör innovationstakten många gånger snabbare för Q-Free. Genom att tidigt ingå i processen bidrar Basefarms konsulter till en säker produktion långt innan lanseringen.

Q-Free skapar global molnlösning i Azure i samarbete med Microsoft Azure-partnern Basefarm. Utan standardkomponenterna i Azure skulle Q-Frees ambitiösa innovationstakt ha blivit mycket dyrare. Den här kundberättelsen är en ögonblicksbild (september 2017) från Q-Free Parkerings väg till det publika molnet.