Basefarm utökar affär med SBAB

Stockholm, 24 oktober. IT-driftleverantören Basefarm utökar sitt samarbete med SBAB när banken intensifierar sin satsning på infrastrukturtjänster med extremt hög säkerhet. Det innebär bland annat att Basefarm hjälper SBAB att effektivt leverera snabba och innovativa tjänster baserade på en infrastruktur med hög tillgänglighet och säkerhet.

  • Det utökade samarbetet med Basefarm ligger i linje med vårt mål att leverera Sveriges bästa bolån, säger Marko Ivanic, chef för drift, infrastruktur och support på SBAB. För att kunna göra det krävs att vår IT-infrastruktur är utformad så att vi ständigt kan utveckla innovativa tjänster med bibehållen säkerhet och tillgänglighet. Basefarms experter är skickliga på det och dessutom gillar vi deras sätt att arbeta med oss som en partner snarare som en traditionell leverantör.

Inom bank- och finanssektorn är säkerhet och tillgänglighet helt avgörande för kundupplevelse och lojalitet. Genom att interaktionen mellan bank och kunder dessutom ofta omfattar känsliga personuppgifter måste SBAB se till att hantera dataintegritet och tillgänglighet enligt regelverk som GDPR och NIS-direktivet, vilka även de utvecklas över tid.

  • SBAB hade redan en extremt hög säkerhet, men det går alltid att utöka och utveckla för att ligga steget före. Det kommer ständigt nya intressanta tjänster och verktyg och det gäller att hitta rätt säkerhetsnivå i linje med de regelverk som finns men också utifrån kundernas förväntningar på tillgänglighet och snabbhet, säger Fredrik Svantes, Head of Security Operations på Basefarm

Bankuppgifter är känslig information och skyddas av strikta direktiv som ständigt utvecklas. Samtidigt utvecklas IT-infrastrukturen och applikationer både i form av nya system och av löpande uppdateringar av befintliga system som kan påverka varandra på olika sätt.

  • Vi har en bred erfarenhet som expertrådgivare kring att rekommendera och implementera rätt produkter och rätt nivå av säkerhet. Vi arbetar proaktivt med drift- och säkerhetsfrågor, och ser mycket fram emot att fortsätta samarbeta med SBAB i att leverera banktjänster av absoluta toppklass, säger Fredrik Svantes, Head of Security Operations på Basefarm.

Både Basefarm och SBAB är med i Svenskt CERT-Forum (https://certforum.se), där en grupp organisationer som arbetar med kritisk infrastruktur med högt säkerhetsfokus samlas för att driva frågan vidare, delar information och arbetar för att säkra kritiska samhällsfunktioner. Basefarm är medgrundare av svenskt CERT-forum.


Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 255 000, cirka 300 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 570. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.